Miejskie Wodociągi I Kanalizacja W Bydgoszczy

Klient
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Data
25/08/2022

Opis projektu

Realizacja strony internetowej dla Muzeum Wodociągów Miejskich i Kanalizacji w Bydgoszczy, mająca na celu promocję muzeum oraz edukację odwiedzających o historii i roli wodociągów i kanalizacji w rozwoju miejskim. Kluczowym wymogiem była dostępność strony zgodnie ze standardami WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), co umożliwiłoby łatwy dostęp do treści dla osób niepełnosprawnych, w tym osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, czy ograniczeniami ruchowymi.

Previous Post Miejskie Wodociągi I Kanalizacja W Bydgoszczy

Dodaj komentarz