Miejskie Wodociągi I Kanalizacja W Bydgoszczy

Klient
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Data
25/08/2022

Opis projektu

Stworzenie strony internetowej dla Muzeum Wodociągów Miejskich i Kanalizacji w Bydgoszczy, która będzie zarówno źródłem informacji o muzeum i jego działalności, jak i platformą edukacyjną na temat historii oraz technologii wodociągów i kanalizacji. Projekt musiał uwzględniać standardy WCAG 2.1 na poziomie AA, aby zapewnić pełną dostępność dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Dodaj komentarz