Biuletyn Informacji Publicznej

Klient
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Data
25/08/2022

Opis projektu

Opracowanie projektu Biuletynu Informacji Publicznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bydgoszczy, zgodnego z Wytycznymi Dostępności Treści Webowych (WCAG). Projekt miał na celu zapewnienie pełnej dostępności i użyteczności informacji publicznej dla wszystkich użytkowników, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.Previous Post Atos S.A.

Dodaj komentarz